Konferenca poslovna forenzika

1. DAN - 18. november 2021
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:10Uvodni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex
9:10 - 9:25Pozdravni nagovor - Boštjan Koritnik, minister za javno upravo RS
1. JAVNA SREDSTVA, NJIHOVA PORABA in NADZOR
9:25 - 10:05Viri financiranja javne porabe,
Irena Drmaž, Ministrstvo za finance RS
10:05 - 10:45Namenskost uporabe javnih sredstev, Saša Jazbec, Ministrstvo za finance RS
10:45 - 11:05Odmor
11:05 - 11:45Transparentnost pri izvajanju investicij, Vesna Cukrov, odvetnica, bivša predsednica Državne revizijske komisije
11:45 - 12:25Nadzor nad porabo javnih sredstev, Predstavnik Računskega sodišča RS
12:25 - 13:25Kosilo z druženjem
2. POGOSTE POJAVNE OBLIKE NEZAKONITEGA IZVORA PREMOŽENJA IN NJIHOVA PREPOZNAVA
13:25 - 14:05Vloga uradov za preprečevanje pranja denarja pri odkrivanju goljufij na škodo javnih sredstev,
Klaudijo Stroligo, svetovalec SB, ZN in SE za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
14:05 - 14:45Preiskovanje goljufij - od načrta do izvedbe, Drago Kos, nekdanji predsednik KPK, svetovalec
14:45 - 15:453. OKROGLA MIZA
Udeleženci: Boštjan Koritnik, Ivan Simič, Klaudijo Stroligo, Branko Mayr, Jury Sidorovich, Drago Kos
2. DAN - 19. november 2021
4. PRIMERI ZLORABE UPORABE JAVNIH SREDSTEV
9:00 - 9:40Davčni vidik bogatitve z javnimi sredstvi, mag. Ivan Simič, v.d. gen. direktorja FURS
9:40 - 10:20Izvajanje javno financirane dejavnosti s strani gospodarskih družb in drugih izvajalcev, ki zraven nepridobitne opravljajo še
pridobitno dejavnost (fakultete, zdravstvene institucije itd.),
prof. dr. Metka Tekavčič, prof, dr. Dušan Mramor, Ekonomska fakulteta Univerze v Lj.
10:20 - 11:00Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti kot orodje zagotavljanja namenskosti porabe javnih sredstev,
doc.dr. Branko Mayr, VŠR
11:00 - 11:40Zlorabe in goljufije državnih pomoči za odpravo posledic epidemije, Jury Sidorovich, vodja oddelka forenzike za jadransko regijo, Deloitte
11:40 - 12:00Odmor
12:00 - 12:40Goljufije na škodo javnih sredstev z vidika zlorab razpisov EU, dr. Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
12:40 - 13:20Vračilo koristi zaradi nepravilnega ravnanja pri porabi evropskih sredstev, mag. Jasmina Trivič, višja državna odvetnica
13:20 - 14:00Evropski pogled na porabo (primerjalno pravni vidik),
dr. Sandra Damjan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
14:00 -Zaključek konference