Konferenca poslovna forenzika

Program letošnje 6. konference je v pripravi.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 • 1. DAN - 18. november 2021
  8:30 - 9:00Registracija
  9:00 - 9:10Uvodni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in doc.dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo in finance (VŠR)
  9:10 - 9:25Pozdravni nagovor - Boštjan Koritnik, minister za javno upravo RS
  1. JAVNA SREDSTVA, NJIHOVA PORABA in NADZOR
  9:25 - 10:05Viri financiranja javne porabe, Irena Drmaž, Ministrstvo za finance RS
  10:05 - 10:45Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti kot orodje zagotavljanja namenskosti porabe javnih sredstev, doc.dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo in finance (VŠR)
  10:45 - 11:05Odmor
  11:05 - 11:45Transparentnost pri izvajanju investicij, Vesna Cukrov, odvetnica, bivša predsednica Državne revizijske komisije
  11:45 - 12:25Ali je vsaka davčna goljufija res davčna goljufija?, mag. Ivan Simič, generalni direktor Finančne uprave RS
  12:25 - 13:25Kosilo z druženjem
  2. POGOSTE POJAVNE OBLIKE NEZAKONITEGA IZVORA PREMOŽENJA IN NJIHOVA PREPOZNAVA
  13:25 - 14:05Vloga uradov za preprečevanje pranja denarja pri odkrivanju goljufij na škodo javnih sredstev,
  Klaudijo Stroligo, svetovalec SB, ZN in SE za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
  14:05 - 14:45Namenskost uporabe javnih sredstev, Saša Jazbec, Ministrstvo za javno upravo RS
  14:45 - 15:453. OKROGLA MIZA
  Boštjan Koritnik, Ivan Simič, Klaudijo Stroligo, Branko Mayr, Jury Sidorovich, okroglo mizo vodi Zlata Tavčar
  2. DAN - 19. november 2021
  4. PRIMERI ZLORABE UPORABE JAVNIH SREDSTEV
  9:00 - 9:40Nevladne organizacije v boju proti zlorabam javnih sredstev, Goran Forbici, CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij
  9:40 - 10:20Opredelitev in pomen javnih in nejavnih virov financiranja javnega zavoda: primer Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
  prof. dr. Metka Tekavčič, prof, dr. Dušan Mramor, Ekonomska fakulteta Univerze v Lj.
  10:20 - 11:00Zlorabe in goljufije državnih pomoči za odpravo posledic epidemije,
  Jury Sidorovich, vodja oddelka forenzike za jadransko regijo, Deloitte
  11:00 - 11:40Odmor
  11:40 - 12:20Uveljavljanje finančnih popravkov EU sredstev pred sodišči,
  dr. Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
  12:20 - 13:00Vračilo koristi zaradi nepravilnega ravnanja pri porabi evropskih sredstev, mag. Jasmina Trivič, višja državna odvetnica
  13:00 -Zaključek konference