Konferenca poslovna forenzika

1. DAN - 18. november 2021
8:30 - 9:00Registracija
9:00 - 9:10Uvodni nagovor - Zlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in doc.dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo in finance (VŠR)
9:10 - 9:25Pozdravni nagovor - Boštjan Koritnik, minister za javno upravo RS
1. JAVNA SREDSTVA, NJIHOVA PORABA in NADZOR
9:25 - 10:05Viri financiranja javne porabe, Irena Drmaž, Ministrstvo za finance RS
10:05 - 10:45Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti kot orodje zagotavljanja namenskosti porabe javnih sredstev, doc.dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo in finance (VŠR)
10:45 - 11:05Odmor
11:05 - 11:45Transparentnost pri izvajanju investicij, Vesna Cukrov, odvetnica, bivša predsednica Državne revizijske komisije
11:45 - 12:25Ali je vsaka davčna goljufija res davčna goljufija?, mag. Ivan Simič, generalni direktor Finančne uprave RS
12:25 - 13:25Kosilo z druženjem
2. POGOSTE POJAVNE OBLIKE NEZAKONITEGA IZVORA PREMOŽENJA IN NJIHOVA PREPOZNAVA
13:25 - 14:05Vloga uradov za preprečevanje pranja denarja pri odkrivanju goljufij na škodo javnih sredstev,
Klaudijo Stroligo, svetovalec SB, ZN in SE za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
14:05 - 14:45Namenskost uporabe javnih sredstev, Saša Jazbec, Ministrstvo za javno upravo RS
14:45 - 15:453. OKROGLA MIZA
Boštjan Koritnik, Ivan Simič, Klaudijo Stroligo, Branko Mayr, Jury Sidorovich, okroglo mizo vodi Zlata Tavčar
2. DAN - 19. november 2021
4. PRIMERI ZLORABE UPORABE JAVNIH SREDSTEV
9:00 - 9:40Nevladne organizacije v boju proti zlorabam javnih sredstev, Goran Forbici, CNVOS, krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij
9:40 - 10:20Opredelitev in pomen javnih in nejavnih virov financiranja javnega zavoda: primer Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
prof. dr. Metka Tekavčič, prof, dr. Dušan Mramor, Ekonomska fakulteta Univerze v Lj.
10:20 - 11:00Zlorabe in goljufije državnih pomoči za odpravo posledic epidemije,
Jury Sidorovich, vodja oddelka forenzike za jadransko regijo, Deloitte
11:00 - 11:40Odmor
11:40 - 12:20Uveljavljanje finančnih popravkov EU sredstev pred sodišči,
dr. Aleksij Mužina, Žiga Rejc, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.
12:20 - 13:00Vračilo koristi zaradi nepravilnega ravnanja pri porabi evropskih sredstev, mag. Jasmina Trivič, višja državna odvetnica
13:00 -Zaključek konference