Vabimo vas na 2. Konferenco Poslovna forenzika, ki jo 26. in 27. septembra 2018 v Ljubljani organizirata družba Tax-Fin-Lex in Visoka šola za računovodstvo in finance ter Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani.


Teme letošnje 2. Konference Poslovna forenzika bodo naslednje:

  • korupcija, goljufija: posledica goljufije, organi in odgovornost vodstva
  • davki, stečaji, compilance in due diligence, viri financiranja
  • preiskovanje goljufij
  • ZOPNI, davčni postopek, ZFPPIPP, ZGD, spregled
  • komisija, škoda za družbo, odgovornost organov vodenja
  • neobdavčeni prejemki, kripto valute, due diligence
  • forenzične preiskave, revizija, vrednotenje
  • OKROGLA MIZA: Nastanek, posledice in odgovornost za nastanek goljufij (predstavitev teme in razprava o temi)

 


Program

I. DAN - sreda, 26.9.2018
OdDoNaslov prispevkaIzvajalec
Otvoritev konference
8:009:00Registracija
9:009:10Pozdravni nagovorZlata Tavčar in doc. dr. Branko Mayr
Uvodne razprave in tuje izkušnje
9:109:25Otvoritev konferenceJana Ahčin, generalna direktorica FURS (TBD)
9:259:55Odškodninska odgovornost za nezakonito odločanje izvršilne in sodne oblasti (stališča ustavnosodne presoje)izr. prof. dr. Janez Čebulj
9:5510:25Vloga in pomen načela dosledne časovne stanovitnosti pri računovodskem obravnavanju gospodarskih kategorij z vidika njegove zlorabe ter z njo nastalih posledicmag. Jože Kozina, višji državni tožilec
10:2510:45Odmor
10:4511:15»Footprints in the sand« ali odkrivanje sledi nezakonito pridobljenega premoženjaSergej Bižal
11:1511:45Spregled pravne osebnostidr. Vida Mayr, odvetnica specialistka gospodarskega prava
11:4512:15Zloraba pravnih oseb za prikrivanje nezakonito pridobljenega premoženjamag. Mojca Koder, ACFE
12:1513:15Kosilo
Nastanek in odkrivanje premoženja nezakonitega izvora
13:1513:40Naslov teme bo objavljen naknadno.doc. dr. Igor Lamberger, namestnik predsednika KPK
13:4014:05Odgovornost organov vodenja in nadzoraprof. dr. Miha Juhart, dekan Pravne fakultete v Ljubljani
14:0514:30Bančna luknja kot izziv za finančno forenzikoprof. dr. Bojan Dobovsek
14:3014:55Naslov teme bo objavljen naknadno.mag. Ivan Simič, davčni svetovalec
14:5515:20Škoda iz naslova izgubljenega dobička kot posledica nezakonitega ravnanjadoc. dr. Branko Mayr, CPP
15:2015:45Izvensodna poravnava kot instrument poravnave škode iz naslova goljufijKatarina Kresal, odvetnica
15:4016:00Odmor
16:0016:30Odvzem protipravne premoženjske koristi v praksiSrečko Škerbec, Specializirani oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani
16:3017:00Žvižgaštvo – pomen za odkrivanje prevar in pomislekiDejan Jasnič, ABC Transparency
II. DAN - četrtek, 27.9.2018
Korupcija in goljufija: posledice goljufije, organi in odgovornost vodstva
9:009:30Vloga pravnega strokovnjaka v procesih forenzične revizijeMiro Senica, odvetnik
9:3010:00Catch me if you can: Alternativen pogled na moderne možnosti prevar in goljufij čez oči etičnega hekerjaTadej Nared, predsednik društva etičnih hekerjev
10:0010:30Forenzična revizija po nalogu nadzornega sveta ali upraveVesna Cukrov, odvetnica
10:3010:50Odmor
Davki, stečaji, compliance in due diligence, viri financiranja
10:5011:20Pravilna davčna osnova v stečajnih postopkih v izogib
oškodovanja upnikov
mag. Dejan Petkovič, dav.svetovalec
11:2011:50Prodaja deleža lastnika v gospodarski družbidoc.dr. Lidija Robnik
11:5012:20Odvzem »zakonitega« premoženja zaradi davčne zatajitveDomen Romih, davčni svetovalec
12:2013:20Kosilo
13:2013:50Prevare v brezobrestnih bankahmag. Nina Demšar
13:5014:20Dokazovanje pridobitve premoženja iz kriptovalutJure Filip
14:2014:40Odmor
14:4015:10Revizija: forenzični pregled kot instrument odkrivanja prevarmag. Darinka Kamenšek, CPP, pooblaščena revizorka
15:1015:40Odkrivanje računovodskih prevar s forenzičnim računovodstvomdr. Mateja Gorenc
15:4016:10Prevare v računovodskem poročanju se začno v knjigovodstvumag. Tomaž Glažar
16:1016:30Sklepi in zaključek konferencega. Zlata Tavčar in doc.dr. Branko Mayr