PROGRAM

I. DAN - sreda, 18.9.2019
OdDoNaslov prispevkaIzvajalec
7:458:30Registracija
8:3008:40Pozdravni nagovorZlata Tavčar, direktorica Tax-Fin-Lex in doc. dr. Branko Mayr, Višja šola za računovodstvo in finanace (VŠR)
08:4008:55Otvoritev konferenceTatjana Bobnar, generalna direktorica policije
1. POSLOVNE GOLJUFIJE - STANJE V SLOVENIJI IN PO SVETU
08:5509:20Trije obrazi davčnega izmikanja (davčno izogibanje/zaobidenje/utajevanje) kot zrcalne prispodobe vrednostnih usmeritev in življenjskih stilov njihovih vsakokratnih izvajalcevJože Kozina, Vrhovni državni tožilec, Vrhovno državno tožilstvo RS
09:2009:45Trije P-ji za korporativno preiskovanjeJohn Wilkinson, globalni vodja za forenziko transakcijskih storitev pri Ernst & Young
09:4510:10Izkušnje in stanje na Hrvaškemdr. Djurdjica Jurič, RIFF Zagreb
10:1010:35Postopki ugotavljanja nenapovedanih dohodkov in vloga FURS v postopkih ugotavljanja premoženja nezakonitega izvoraDamjana Slapar Burkat, vodja Sektorja za preiskave na Generalnem fin.uradu
10:3510:55Odmor
10:5511:20Nenamenska poraba javnih sredstev kot oblika nenamenskega premoženjadoc.dr. Branko Mayr, CPP, Visoka šola za računovodstvo in finance
11:2011:45Na razpotju protikorupcijskega delovanja – skladnost in učinkovitostJurij Sidorovich, vodja oddelka forenzike za jadransko regijo, Deloitte
11:4512:10INSTITUT STALNE PRIPRAVLJENOSTI NA DOMU:
ekonomski vidik in pravna ureditev 2008-2016
prof. dr. Dušan Mramor, nekd. minister za finance, Ekonomska fakulteta UL
12:1012:35Ločeno evidentiranje dejavnosti v zdravstvu kot podlaga preglednosti finančnih odnosovmag. Tomaž Glažar, Visoka šola za računovodstvo in finance
12:3513:35Kosilo
2. ZOPNI IN POSTOPKI FINANČNE UPRAVE RS
13:3514:00Država zaseže premoženje - kaj pa potem?Drago Kos, nekdanji predsednik KPK, svetovalec
14:0014:25Načelo materialne resnice v davčnem postopkuprof. dr. Janez Čebulj, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča, izredni profesor na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze
14:2514:50Davčni vidiki premoženja nezakonitega izvoramag. Ivan Simič, nekdanji gen. direktor FURS, davčni svetovalec
14:5015:50OKROGLA MIZA: Nastanek, posledice in odgovornost za nastanek goljufijvoditelj: Igor E. Bergant, udeleženci: državni sekretar MF, Jože Kozina, Drago Kos, Ivan Simič, John Wilkinson, Branko Mayr, Klaudijo Stroligo
II. DAN - četrtek, 19.9.2019
3. KORUPCIJA, GOLJUFIJA in POSLEDICE: ORGANI in ODGOVORNOST VODSTVA
08:3008:55Novosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorirzmaKlaudijo Stroligo, Svetovalec OZN, Sveta Evrope in Svetovne Banke za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
08:5509:20Neustrezne slabitve: sredstvo za izvrševanje kaznivih dejanjVanja Maček, višja pravosodna svetovalka, Specializirano državno tožilstvo RS
09:2009:45Kreativnost podjetnikov pri oškodovanju upnikovMarko Zaman, odvetnik in stečajni upravitelj, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o
09:4510:10Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virovmag. Darinka Kamenšek, CPP, poolaščena revizorka, Visoka šola za računovodstvo in finance
10:1010:30Odmor
4. PREISKOVANJE GOLJUFIJ in POSLOVNIH PREVAR
10:3010:55Zanesljivi podatki kot ključen dejavnik pri preprečevanju prevarmag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES
10:5511:20Sledenje nedovoljenim transakcijamdoc. dr. Mateja Gorenc, Visoka šola za računovodstvo in finance
11:2011:45Vloga KPK pri zagotavljanju nekoruptivnega financiranja javnega sektorjadr. Igor Lambergar, nekdanji namestnik predsednika KPK, Visoka šola za računovodstvo in finance
11:4512:45Kosilo
12:4513:10Vloga in pomen poslovne kulture pri preprečevanju prevar (primer trgih JVE)mag. Saša Kovačič, Zavarovalnica Triglav
13:1013:35Razkritja poslovnih razmerij družbe s svojimi delničarji po ZGD-1prof. dr. Borut Bratina, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor
13:3514:00Implementacija izkušenj iz preiskave »bančne luknje«Rok Praprotnik, NLB d.d.
14:0014:20Odmor
14:2014:45Prevare pri obračunavnju in vrednotenju neopredmetenih sredstevdoc.dr. Lidija Robnik, Visoka šola za računovodstvo in finance
14:4515:10Zoper nezakonito premoženje, ki je na trgu in v obtoku, moramo ukrepatimag. Barbara Lipovšek, okrožna državna tožilka, vodja civilno-finančnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva RS
15:1015:35Z umetno inteligenco proti prevaramDejan Jasnič, ABC Transparency
ZAKLJUČEK KONFERENCE