Vabimo vas na 1. Konferenco Poslovna forenzika, ki jo 20. in 21. septembra 2017 v Ljubljani organizirata družba Tax-Fin-Lex in Visoka šola za računovodstvo in finance ter Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani.
Častni pokrovitelj konference je predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.Namen Konference Poslovna forenzika je osvetliti vprašanja in dileme forenzičnih preiskav na področjih davkov, računovodstva, vse tudi s pravnega gledišča. Osrednja tema letošnje konference je odkrivanje in preiskovanje nezakonito pridobljenega premoženja ter s tem povezani preiskovalni in pravni postopki. 

 

Med drugim bomo obravnavali naslednje teme (dokončen program bo objavljen v kratkem)  :

  • Vloga nadzornega sveta pri preprečevanju prevar
  • Prevaranstsko poročanje kot goljufija
  • Napake v oceni vrednosti kot vir nezakonitega premoženja
  • Prekomerno zadolževanje kot goljufija
  • Pranje denarja kot vir nezakonitega premoženja
  • Davčna zatajitev in vidiki izvršbe nad premoženjem dolžnika
  • Prednosti in učinki uporabe orodij informacijske tehnologije pri odkrivanju kaznivih dejanj
  • Vloga mediacije v postopku odvzem
  • Vzpostavitev celovitega sistema za ustrezno preprečevanje, odkrivanje in pravilno ukrepanje pri zaznavi sumov prevar v organizacijah
  • Strokovna pravila računovodstva kot podlaga ocene nesorazmernosti

 

Načini pridobivanja nezakonitega premoženja, ki ga lahko pridobijo posamezniki ali podjetja so zelo različni. Jemanje in dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje (korupcija) in organiziranje denarnih verig so le ene izmed mnogih, ki po Kazenskem zakoniku (KZ-1) spadajo med kazniva dejanja. Na konferenci Poslovna forenzika boste izvedeli, kako jih razkriti in kje je pogosto ne tako široka meja med zakonitim in nezakonitim gospodarskim delovanjem.

Konferenca o poslovni forenziki
Konferenca Poslovna forenzika

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja države rešujejo na različne načine. Mednarodna skupnost je v svojih aktih določila, da morajo države sprejeti normativne podlage, ki zagotavljajo odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.  Države so izbrale različne pristope:
– odvzem, neodvisen od kaznovalnega postopka (Velika Britanija, ZDA, Slovenija, idr.)
– odvzem, ki je uvrščen v kaznovalni postopek (Francija, Norveška, Finska, idr.)

Kakšne so prednosti oziroma v čem so slabosti slovenskega pristopa ter kako biti v okviru možnosti čim bolj učinkovit pri odkrivanju in preiskovanje, boste izvedeli na konferenci Poslovna forenzika.

Velikost nezakonito pridobljenega premoženja in način ugotavljanja velikosti je ena osrednjih tem, ki bodo obravnavane na konferenci Poslovna forenzika. Poznamo več metod, ena izmed najbolj pogostih pa je metoda neto sredstev (metoda dokazovanja neprijavljenega dohodka). Na konferenci boste spoznali tudi druge  in pridobili znanja za kar se da učinkovito delo.

 

Dokazni standard. Kako pa pristopimo k reševanju, ko poznamo velikost nezakonitega premoženja? Kako se določi dokazni standard? Izzivi, s katerimi se srečujemo:
 – dejanja, ki so privedla do nezakonitega premoženja, so se zgodila v preteklosti
 – v času nastanka preiskovanih transakcij hranjenje dokazil o transakcijah ni bilo predpisano
 – sposobnost dokazovanja preteklih dogodkov je otežena.
Po svetu se kot dokazni standard najpogosteje uporablja “verjetno”. Kako pa je pri nas?
Na to in še na marsikatero drugo vprašanje, osvetljeno z davčnega, finančnega in pravnega vidika vam bodo naši predavatelji odgovorili na konferenci Poslovna forenzika, 20. in 21. septembra na Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

V okviru konference Poslovna forenzika bo organizirana tudi okrogla miza z naslovom:
Nezakonito pridobljeno premoženje – večni izziv za vsako sodobno državo

 

Pridružite se nam v Ljubljani, 20. in 21. septembra, na konferenci Poslovna forenzika, boste dobili vse odgovore v zvezi z nezakonito pridobljenim premoženjem – tako z davčnega, računovodsko-finančnega in s pravnega vidika!


Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe urnika.