Vabimo vas na 1. Konferenco Poslovna forenzika, ki jo 20. in 21. septembra 2017 v Ljubljani organizirata družba Tax-Fin-Lex in Visoka šola za računovodstvo in finance ter Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu pri VŠR v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani.
Častni pokrovitelj konference je predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.Namen Konference Poslovna forenzika je osvetliti vprašanja in dileme forenzičnih preiskav na področjih davkov, računovodstva, vse tudi s pravnega gledišča. Osrednja tema letošnje konference je odkrivanje in preiskovanje nezakonito pridobljenega premoženja ter s tem povezani preiskovalni in pravni postopki. 

 

Med drugim bomo obravnavali naslednje teme (dokončen program bo objavljen v kratkem)  :

  • Vloga nadzornega sveta pri preprečevanju prevar
  • Prevaranstsko poročanje kot goljufija
  • Napake v oceni vrednosti kot vir nezakonitega premoženja
  • Prekomerno zadolževanje kot goljufija
  • Pranje denarja kot vir nezakonitega premoženja
  • Davčna zatajitev in vidiki izvršbe nad premoženjem dolžnika
  • Prednosti in učinki uporabe orodij informacijske tehnologije pri odkrivanju kaznivih dejanj
  • Vloga mediacije v postopku odvzem
  • Vzpostavitev celovitega sistema za ustrezno preprečevanje, odkrivanje in pravilno ukrepanje pri zaznavi sumov prevar v organizacijah
  • Strokovna pravila računovodstva kot podlaga ocene nesorazmernosti

 

Načini pridobivanja nezakonitega premoženja, ki ga lahko pridobijo posamezniki ali podjetja so zelo različni. Jemanje in dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanja daril za nezakonito posredovanje (korupcija) in organiziranje denarnih verig so le ene izmed mnogih, ki po Kazenskem zakoniku (KZ-1) spadajo med kazniva dejanja. Na konferenci Poslovna forenzika boste izvedeli, kako jih razkriti in kje je pogosto ne tako široka meja med zakonitim in nezakonitim gospodarskim delovanjem.

Konferenca o poslovni forenziki
Konferenca Poslovna forenzika

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja države rešujejo na različne načine. Mednarodna skupnost je v svojih aktih določila, da morajo države sprejeti normativne podlage, ki zagotavljajo odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.  Države so izbrale različne pristope:
– odvzem, neodvisen od kaznovalnega postopka (Velika Britanija, ZDA, Slovenija, idr.)
– odvzem, ki je uvrščen v kaznovalni postopek (Francija, Norveška, Finska, idr.)

Kakšne so prednosti oziroma v čem so slabosti slovenskega pristopa ter kako biti v okviru možnosti čim bolj učinkovit pri odkrivanju in preiskovanje, boste izvedeli na konferenci Poslovna forenzika.

Velikost nezakonito pridobljenega premoženja in način ugotavljanja velikosti je ena osrednjih tem, ki bodo obravnavane na konferenci Poslovna forenzika. Poznamo več metod, ena izmed najbolj pogostih pa je metoda neto sredstev (metoda dokazovanja neprijavljenega dohodka). Na konferenci boste spoznali tudi druge  in pridobili znanja za kar se da učinkovito delo.

 

Dokazni standard. Kako pa pristopimo k reševanju, ko poznamo velikost nezakonitega premoženja? Kako se določi dokazni standard? Izzivi, s katerimi se srečujemo:
 – dejanja, ki so privedla do nezakonitega premoženja, so se zgodila v preteklosti
 – v času nastanka preiskovanih transakcij hranjenje dokazil o transakcijah ni bilo predpisano
 – sposobnost dokazovanja preteklih dogodkov je otežena.
Po svetu se kot dokazni standard najpogosteje uporablja “verjetno”. Kako pa je pri nas?
Na to in še na marsikatero drugo vprašanje, osvetljeno z davčnega, finančnega in pravnega vidika vam bodo naši predavatelji odgovorili na konferenci Poslovna forenzika, 20. in 21. septembra na Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

V okviru konference Poslovna forenzika bo organizirana tudi okrogla miza z naslovom:
Nezakonito pridobljeno premoženje – večni izziv za vsako sodobno državo

 

Pridružite se nam v Ljubljani, 20. in 21. septembra, na konferenci Poslovna forenzika, boste dobili vse odgovore v zvezi z nezakonito pridobljenim premoženjem – tako z davčnega, računovodsko-finančnega in s pravnega vidika!


 

Program

I. DAN - sreda, 20.9.2017
OdDoNaslov prispevkaIzvajalec
Otvoritev konference
8:009:00Registracija
9:009:10Pozdravni nagovorZlata Tavčar in doc. dr. Branko Mayr
Uvodne razprave in tuje izkušnje
9:109:40Ustavno pravna presoja zakonodaje s področja nezakonitega izvora premoženjaprof. dr. Primož Gorkič
9:4010:10Kaznivo dejanje ali nepravilna podjetniška presojaZdenka Pavlovič, odvetnica
10:1010:40Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in izzivi za prihodnostmag. Barbara Lipovšek
10:4011:00Odmor
11:0011:30Izkušnje na hrvaškemdr. sc. Đurđica Jurić
11:3012:00Forenzični strokovnjak kot izvedenec v postopkih mednarodnih arbitraždr. Yuri Sidorovich, CFE, CIA, CPA
12:0012:30Ozadje odkrivanja finančnih tokovprof. dr. Bojan Dobovšek
12:3013:00Preiskovanje premoženja nezakonitega izvora kot posledice gospodarske kriminalitetedr. Igor Lamberger
13:0014:20Kosilo
Nastanek in odkrivanje premoženja nezakonitega izvora
14:2014:40Vloga nadzornega sveta pri preprečevanju prevarprof. dr. Sergeja Slapničar
14:4015:00Izvajanje notranjih preiskav - sodelovanje forenzikov in odvetnikov za uspešne pravdne postopke 1. del 2. delJanja Skamlič, CFE, EY Slovenija in David Premelč, odvetnik
15:0015:20Vloga forenzičnega računovodje pri preprečevanju in odkrivanju nedovoljenih gospodarskih dejanjdoc. dr. Nevenka Ribič
15:2015:40Dejanski in pravni problemi pri praktičnem iskanju premoženja nezakonitega izvoraDrago Kos
15:4016:00Odmor
16:0016:20Prekomerno zadolževanje kot goljufijamag. Vladimir Bukvič
16:2016:40Goljufije v zdravstvumag. Tomaž Glažar
16:4017:00Metodologija obravnave sumov prevarmag. Jana Dvoršak
17:0017:20Forenzično računovodstvo z vidika njegove uporabne vrednosti pri kazenskem pregonu storilcev korporacijske kriminalitete
mag. Jože Kozina, višji državni tožilec, Vrhovno državno tožilstvo RS
17:20Chivas Regal druženje – posebno vabilo za udeležence konference
II. DAN - četrtek, 21.9.2017
Premoženje nezakonitega izvora in davki
9:009:25Alternativno reševanje davčnih sporovKatarina Kresal, predsednica Evropskega centra za reševanje sporov, odvetnica
9:259:50Sorodnosti med davčnim postopkom (68.a. čl.) in ugotavljanjem izvora nezakonitega premoženjaDarko Končan, davčni svetovalec z licenco ZDSS
9:5010:15Davčna zatajitev in vidiki izvršbe nad premoženjem dolžnikamag. Dejan Petkovič, CPP, DS, davčni svetovalec ZDSS
10:1510:40Davčne utaje na področju osebnih davkovMojca Lukač, DS, EY Slovenija
10:4011:00Razprava
11:0011:20Odmor
Ugotavljanje obsega premoženja nezakonitega izvora
11:2011:50Strokovna pravila računovodstva kot podlaga ocene nesorazmernostimag. Darinka Kamenšek, CPP, CPR, PR
11:5012:20Izračun nesorazmernostidoc. dr. Branko Mayr, CPP, CPR, sod.izv.
12:2013:00Različne prakse internega preiskovanja po svetuBrenton Steenkamp, CFE, EY Slovenija
13:0014:15Kosilo
14:1514:35Odvzem premoženjske koristi: bruto ali neto principdr. Petra Plesec, odvetnica
14:3515:00Neustrezno razporejanje presežne dodane vrednosti kot eden od pomembnih vzrokov prevardoc. dr. Živko Bergant, CPP, CPR
15:0015:30Odkrivanje kraj in goljufij iz računovodskih izkazovdr. Mateja Gorenc, CPP
15:3015:45Odmor
15:4516:15Prevarantsko poročanje kot goljufijadoc. dr. Lidija Robnik
16:1516:40Pranje denarja kot vir nezakonitega premoženjaDarinka Meško, mag., CPP
16:4017:05Napake v oceni vrednosti kot vir nezakonitega premoženjaIrena Viher, POV, sodni cenilec, sodni izvedenec, CPR
Sklepi in zaključek konference17:0517:15ga. Zlata Tavčar in doc.dr. Branko Mayr

Zaradi odsotnosti zgolj pisni prispevek. V naprej iskrena hvala za razumevanje.
– Razmerje med 68. in 68.a členom ZDavP-2 – dr. Jernej Podlipnik, davčni svetovalec, docent in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
– Zaupanje v nosilce javnih funkcij s premoženjem nezakonitega izvora – Rok Praprotnik, nekdanji namestnik predsednika KPK


Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe urnika.